Shadows of Mirabar

מחנה הכאוס

פרק 12

 

<meta />

מחנה האורקים בלב יער לורקווד

בזמן שחיכינו לילין ונינה שיחזרו מהסיור במחנה, קריב ביקש לשוחח עם הנרי הצעיר והשניים שוחחו בינהם על גבעה המשקיפה על המחנה, קריב ביקש מהנרי שלא לקחת את החוק לידיו ולחוס על אלה שזרקו את נשקם ונכנעו, אין כבוד בהריגה שכזאת, אמר קריב.

בינתיים ברוקולי הפנה את תשומת ליבו אל החליל הקסום שנמצא ברשות החבורה והחל בטקס של זיהוי ואילו לוראס צייר את מחנה האורקים מלמעלה לצרכים עתידיים של כתיבת ספר על הרפתקאות החבורה.

ברוקולי סיים את הטקס לקראת אחר הצהריים ולמד מספר דברים על החליל:

  1. הציור של חד קרן על גבי החליל התחלף בציור של לב שבור

  2. החליל מקסים את אלה שנמשכים כעיקרון לנגן של הכלי

  3. במידה ואדם מוקסם יותר מפעם אחת אזי יש סיכוי שישתגע

לוראס סיפר שהציור שעל גבי החליל שייך לעולם השדים המרושעים והודיע שישתמש בחליל רק במקרה חירום.

תוכנית הקרב נבנתה בשיתוף פעולה של כולם, כל אחד תרם חלק ממנה ויצאנו לדרך על הבוקר, הנרי במהלך הלילה הלך לוודא שהחברים שלנו במערת הזאב בסדר והכין אותם לתזוזה שתקרה באמצע היום.

נינה וילין חדרו למחנה במסווה של גובלינית ואורקית והחלו לסכסך בין שתי הקבוצות דבר שגרם למהומה קלה שהתעצמה ברגע שברוקולי הפעיל את הלחשים שלו ויצר מראית עין של דרקון תוקף את המחנה, קריב עזר לו עם נשיפת אש מכוונת היטב, הנרי ולוראב פרצו למחנה מכיוון הנהר, לוראס זיהה את מנהיג האורקים והטיל עליו לחש שגרם לו להאמין שאכן דרקון תוקף את המחנה, כרגע המחנה היה בכאוס מוחלט.

נינה חילצה את ניוזוויק מהכלוב ואילו לוראס פוצץ חלק מהמבנה של הגובלינים וחיסל ארבעה מהם, לוראס המשיך להעסיק את מנהיג האורקים כך שהנרי תפס את ניוזוויק תחת זרועו ונינה אחריהם אל הפתח שבחומה שם חיכה להם קריב.

ואז מלך הגובלינים על גבי וורג בצעד לא ברור תקף את לוראס (מחופש לאורק) כדי להגן על נינה (מחופשת לגובלינית) פצע את לוראס עד שבאו לעזרתו ילין בזעקת קרב וברוקולי בלחש שינה.

בתוך ההמולה הצליח לוראס לאבד הכרה ע"י סדרה של מכות חזקות במיוחד, דבר שגרם למלך האורקים להבין שעבדו עליו, לקריב לפרוץ פנימה כדי לחלץ את לוראס ולברוקולי להטיל לחש שינה נוסף שהרדים את הוורג ואת מנהיג הגובלינים להירדם פעם נוספת.

מנהיג האורקים רדף אותם אך נינה גירשה אותו עם לחש ציווי יעיל וכולם ברחו אל היער כולל לוראס שקריב ריפא אותו ע"י מגע ידיו המבורך.

Comments

reshaflame

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.