עופרר

סאטיר, עובד של גרין באבא

Description:

סאטיר קרח ועליז, עובד של גרין באבא.

עושה בעבורה שליחויות שונות ומשונות.

Bio:

עופרר

Shadows of Mirabar reshaflame